8

ליצנות רפואית משפיעה לטובה על חוויית האשפוז של ילדים בבתי חולים

מחקר מוכיח: ליצנים רפואיים בבתי חולים משפיעים לטובה על ילדים המאושפזים בהם, על בני משפחותיהם וגם על הצוותים הרפואיים.

 

השפעתם החיובית של ליצנים רפואיים בבתי החולים תורמת לילדים המאושפזים, לבני משפחותיהם ולצוותים הרפואיים

המחקר רואה בליצנות הרפואית כלי בעל השפעה חיובית שבכוחו להקל על הילדים המאושפזים ולתרום גם למלוויהם ולצוות המטפל בהם.

מהי תרומתה של הליצנות הרפואית לילדים המאושפזים בבתי חולים?

המחקר מתייחס לכך שהרפואה המערבית נותנת משקל רב להיבטים הפיזיולוגיים של הטיפול בחולה, אך אינה מתייחסת באופן מספק להיבט הרגשי של הטיפול הכולל גם את הצחוק ואת ההומור, ועל כן, מצביע על כך שהרפואה המערבית מספקת לחולים מענה חלקי בלבד. המחקר אף סוקר בהרחבה את תרומת ההומור לבריאות ואת מקומה של הליצנות הרפואית במערך הרפואה העולמי כיום, ומצביע על מגמת עלייה בשימוש בליצנות הרפואית בשילוב עם הרפואה המסורתית, בייחוד בארה"ב ובאירופה.

במקביל, המחקר מתאר את הקושי הכרוך בחוויית אשפוזו של ילד, הן מבחינת הילד והן מצד משפחתו, ומצביע על התחושות הקשות הנלוות לאשפוז, המנתק את הילד משגרת חייו המוכרת.  ממצאי המחקר מעלים כי ליצנות רפואית משפיעה לטובה על חוויית האשפוז של ילדים בבתי חולים וכי השימוש בהומור משפר את האנרגיה הרגשית ומקל על תחושת הלחץ של המטופל. זאת ועוד, המחקר מוצא קשר סיבתי בין מצבו הנפשי של האדם לבין מצבו הגופני ומוכיח כי לליצנות הרפואית נודעת השפעה חיובית על הילד ועל סביבתו.

המלצות המחקר: להרחיב את המחקר בנושא השפעתה של הליצנות הרפואית

הגם שתחום הליצנות הרפואית גדל בהדרגה והמודעות לחשיבות שילובו במערך הרפואי בבתי חולים, הן בקרב ילדים והן בקרב מבוגרים, הולכת וגוברת, קיים עדיין חסר במחקרים מקיפים ומסודרים יותר אשר יסקרו את השפעתה של הליצנות הרפואית על החולים ויאפשרו לליצנים הרפואיים להעניק מענה מדויק ואיכותי יותר למטופלים.

שתף את הפוסט