3 מפגשים מוקדים

השתלמות קיץ

2019

הרשמה מראש חובה!

תל אביב

17:00

אהלן מה נשמע? נעים להכיר…

17:30

הרצאה של ילנה ברונשטיין בנושא NLP

18:15

חיפה

17:00

אהלן מה נשמע? נעים להכיר…

17:30

סדנה של יגאל שריקר בנושא קסמים 

18:15

ירושלים

17:00

אהלן מה נשמע? נעים להכיר…

17:30

הרצאה של פרופ' יהודה ניומרק "ליצן רפואי ככח מניע לפעולה"
 

18:15