מפגשי הדרכה והכשרה 

2014

להרשמה 08-936-46-56

תל אביב

17:00-17:30

מפגש / כיבוד קל

17:30-20:30

ירושלים

16:30-17:00

מפגש / כיבוד קל

17:00-18:30

18:30-19:00

הפסקה

19:00-21:00

תל אביב

16:30-17:00

מפגש / כיבוד קל

17:00-18:30

18:30-19:00

הפסקה

19:00-21:00