2

ככל שהליצן מוגדר כחלק מהצוות הרפואי כך עולה יכולתו ליצור שינוי חיובי בקרב המטופלים.

מחקר מעמיק שנערך בביה"ח הדסה עין כרם מלמד כי ככל שהליצן מוגדר כחלק מהצוות הרפואי (כ"רופא החלום" – ישות מקצועית הפועלת בשיתוף פעולה עם כלל הצוות) כך עולה יכולתו ליצור שינוי חיובי בקרב המטופלים.

יחסו של הצוות הרפואי לליצנים הרפואיים משפיע על יכולת הליצן הרפואי לחולל שינוי חיובי בקרב המטופלים

מחקר מעמיק שנערך בבית החולים הדסה עין כרם בדק את אופן שילובם של ליצנים רפואיים מקבוצת "רופאי החלום" באגף הילדים בבית החולים הדסה עין כרם, בדגש על מערכת היחסים בין הצוות הרפואי לבין הליצן.

מהו אופי פעילותם של הליצנים הרפואיים?

המחקר בחן באופן מעמיק את פעילותם של הליצנים במחלקה. ניתוח אופי פעילותם של הליצנים הרפואיים העלה כי מטרתם המרכזית היא מתן תמיכה לילדים החולים, כאשר התמיכה במשפחותיהם של הילדים ובצוות הרפואי מהוות מטרות משניות. מרבית פעילות הליצן מתבצעת באופן עצמאי וחלקה בשיתוף פעולה עם הצוות הרפואי במהלך ביצוע הליכים רפואיים ובדיקות גופניות. זאת ועוד, המחקר מצא כי הליצנים הרפואיים בוחרים להתרחק מתדמית "הליצן הפורימי" המציגה אותם באור מקצועי פחות ועושים שימוש במאפיינים הייחודיים לליצן ובטכניקות מגוונות. המחקר בדק גם את השפעת הפעילות על הליצנים עצמם.

כיצד רואים הצוותים הרפואיים את הליצנות הרפואית?

תפיסת הצוות הרפואי בנוגע לפעילות הליצנים, לתפקידיהם ולמשמעות המיוחסת להם חלוקה ומשתנה. חלק מהצוותים הרפואיים סבורים כי הליצן הרפואי מתפקד על תקן בדרן בלבד, בעוד אחרים רואים בו מטפל. זאת ועוד, ניכר חוסר בהירות בנוגע למקומו של הליצן הרפואי במערך הכוחות בבית החולים. חילוקי הדעות המוזכרים יחד עם אי הוודאות בנוגע למקומו הנכון של הליצן במערכת הרפואית הקיימת, הקשו על הליך קליטתם של הליצנים בבית החולים ולעיתים היה התהליך מלווה בחיכוכים בין הצוות לליצן. מסקנות המחקר העלו כי ככל שהליצנים הרפואיים צוברים ניסיון בעבודתם, אנשי הצוות לומדים להעריך את היתרונות הגלומים בפעילותם, הן עבור הילדים והן עבור הצוות.

שתף את הפוסט