7

המלצות המחקר: להסדיר את מעמדו של הליצן הרפואי

מחקר שנערך ב-3 בתי חולים בחן את יחסם של חברי הצוות הסיעודי לליצנים רפואיים. במרכזים בהם לא פועלים ליצנים באופן קבוע הצוותים מודעים הרבה פחות לחשיבות הפעילות לתהליכי הריפוי.

במרכזים רפואיים בהם לא פועלים ליצנים באופן קבוע הצוותים מודעים הרבה פחות לחשיבות הפעילות

המחקר בחן את עמדת הצוות הסיעודי כלפי ליצנים רפואיים בשני בתי חולים בירושלים ובבית חולים במרכז הארץ במחלקות: ילדים, כירורגית ילדים, המטואונקולוגיה ילדים, פסיכיאטריה, מיון ילדים, דיאליזה, טיפול נמרץ ילדים ואשפוז יום והקיף אוכלוסייה של 131 אחיות בסך הכל.

מהי עמדת הצוות הסיעודי כלפי ליצנים רפואיים?

במחלקות הילדים בהן לא מתקיימת פעילות ליצנים רפואיים נמצאה עמדה ניטרלית של הצוות הסיעודי בנוגע לליצנות רפואית, ככל הנראה, כתוצאה מהעובדה שהצוות הסיעודי רואה בצוות הליצנות הרפואית איום מקצועי. גורם אחר שיתכן ופוגע בתדמית הליצנות הרפואית בקרב הצוות הסיעודי הוא העובדה שמעמד הליצן הרפואי איננו מוסדר והוא איננו מופיע במחלקה במועדים מוגדרים וקבועים, ובעקבות כך, קיים חסר בשיתוף פעולה יעיל בין הליצנים הרפואיים לצוות הסיעודי. המחקר אף מצא כי לידע קודם על הליצנים הרפואיים לא הייתה השפעה על עמדת הצוות הסיעודי כלפיהם וכי גורם הגיל נמצא כבעל השפעה על עמדתו של הצוות הנסקר.

המלצות המחקר: להסדיר את מעמדו של הליצן הרפואי

מסקנות המחקר מייחסות חשיבות עליונה להסדרת והגדרת מקומו של הליצן הרפואי בבית החולים, וזאת, במטרה להפחית את האיום המקצועי מצד הליצנים הרפואיים כלפי הצוות הסיעודי ובמטרה לעודד גישה חיובית כלפי צוות הליצנות הרפואית, אשר תגביר את תרומת הפעילות לטובת החולים. זאת ועוד, בהתחשב בכך שתרומתם של ליצנים רפואיים למטופלים רבה ובהתחשב בממצאי הסקר אשר העלו כי עמדת הצוות הסיעודי כלפי פעילות הליצנים הרפואיים הייתה ניטרלית, מומלץ לגבש תכנית בינתחומית אשר תיצור שיתוף פעולה חיובי בין הצוות הסיעודי לצוות הליצנות הרפואית הן במחלקות בהן פעילות הליצנות חדשה והן במחלקות בהן היא קיימת.

 

שתף את הפוסט