מפגשי הדרכה והכשרה 

2016

להרשמה 08-936-46-56

תל אביב

16:30-17:00

מפגש / כיבוד קל

17:00-18:30

18:30-19:00

הפסקה

19:00-19:45

19:45-20:30