מפגשי הדרכה והכשרה 

2018

להרשמה 08-936-46-56

תל אביב

16:30-17:00

מפגש / כיבוד קל

17:00-18:30

נא לבוא בלבוש נח ולהצטייד במחצלת

18:30-18:45

הפסקה

18:45-19:45

19:45-20:30

חיפה

17:00-17:30

מפגש / כיבוד קל

17:00-18:30

18:30-19:00

הפסקה

19:00-20:00

20:00-20:45

ירושלים

16:30-17:00

מפגש / כיבוד קל

17:00-18:30

18:30-18:45

הפסקה

18:45-19:45

19:45-20:30