להומור ערך מוסף במערך האונקולוגי ותרומתו משמעותית.

מחקר מגלה כי פעילות ליצנים רפואיים מסייעת לחולי סרטן ולמלוויהם- גם בקרב חולים מבוגרים, 

ליצנות רפואית מסייעת גם לחולי סרטן מבוגרים

מחקר שנערך במכון המטולוגי למבוגרים מצא כי השפעתה החיובית של ליצנות רפואית אינה מוגבלת לילדים בלבד, וכי גם חולים מבוגרים ומלוויהם נתרמו ממנה. על כן, המחקר ממליץ לשלב את הליצנות הרפואית באופן קבוע במרכזים אונקולוגיים.

באיזו מידה תורמת הליצנות הרפואית לחולי סרטן?

המחקר מבוסס על סקר תגובותיהם של מטופלים אונקולוגיים ומלוויהם בנוגע לליצנות הרפואית וסוקר בהרחבה את השפעות ההומור ואת שורשי הליצנות הרפואית. מהממצאים עולה כי להומור ערך מוסף במערך האונקולוגי ותרומתו משמעותית הן לחולה, הן למשפחתו והן לצוות הרפואי, ברמה האישית וברמה הקבוצתית כאחד. על כן, פעילותם של הליצנים הרפואיים תורמת לחולים, למלוויהם ולצוות המטפל, ובניגוד להנחה הראשונית כי ליצנות רפואית מיועדת לילדים בלבד, היא נמצאה כמתאימה גם לחולים מבוגרים. עם זאת, המחקר מסייג את מסקנותיו בעובדה שמשמעות ההומור עשויה להיתפס באופן שונה על ידי החולים בעקבות הסיטואציה בה מתבצעת פעילות הליצנות כמו גם בהקשר לחומרת מצבו של החולה. זאת ועוד, המחקר מציין כי, נכון להיום, טרם קיים בסיס מחקרי מספק לשימוש בהומור במערך האונקולוגי וגבולות השימוש בהומור מול חולי סרטן בסיטואציות מורכבות ורגישות אינם מוגדרים דיים.

המלצות המחקר: להגביר את נוכחות הליצנות הרפואית במערך האונקולוגי בישראל

המחקר ממליץ לתגבר את פעילות הליצנות הרפואית בקרב חולים אונקולוגיים, תוך הגברת מודעות הצוות הרפואי לחשיבות ההומור והצחוק בעבודתם השוטפת עם החולים, אם באופן מתוכנן ויזום ואם באופן ספונטאני, וזאת, במטרה לשפר את התקשורת בין הצוות המטפל למטופלים.

במקביל, החוקרים ממליצים לפתח את המחקר בנושא השפעתה של הליצנות הרפואית על חולים אונקולוגיים ולהעשיר את הידע הקיים לגבי שימוש ממושך בהומור בקרב חולים אונקולוגיים ובתחומים נוספים.

שתף את הפוסט