4

ליצנות רפואית מעלה את סיכויי ההצלחה בטיפולי הפרייה חוץ-גופית

מחקר שנערך במרכז הרפואי אסף הרופא בשיתוף מכון המחקר הלאומי גרטנר ואוניברסיטת ת"א גילה כי ליצנות רפואית מעלה את סיכויי ההצלחה בטיפולי הפרייה חוץ-גופית בקרב נשים בשיעור של עד 80%.

ליצנות רפואית מעלה את סיכויי ההצלחה בטיפולי הפריה חוץ-גופית בקרב נשים בשיעור של עד 80% !

מחקר שנערך במרכז הרפואי אסף הרופא, בשיתוף מכון המחקר הלאומי גרטנר ואוניברסיטת ת"א, בדק את מידת השפעתה של ליצנות רפואית על סיכויי ההצלחה של טיפולי הפריה בנשים והגיע למסקנה כי חשיפתן של הנשים לליצן רפואי העלתה באופן משמעותי את סיכויי הצלחת הטיפול.

מהלך המחקר

במחקר השתתפו 219 נשים אשר עברו טיפולי הפריה חוץ גופית במרכז הרפואי אסף הרופא במהלך קרוב לשנה. קבוצת המחקר כללה 110 נשים וקבוצת הביקורת כללה מספר נשים דומה, כאשר הגיל, רמת ההשכלה, הסטטוס המשפחתי והשיוך הדתי של הנשים בשתי הקבוצות היו דומים. הנשים בקבוצת המחקר נחשפו לליצן רפואי במשך כרבע שעה בעודן נחות, כמקובל, לאחר החדרת ביצית לרחם.

תוצאות המחקר: שיפור משמעותי בסיכויי ההצלחה של טיפולי הפרייה

בבדיקה לאחר שבועיים מיום ההפריה, שמטרתה לבחון האם הביצית נקלטה והאישה הרתה, נרשמה הצלחה מרשימה לקבוצת המחקר. בעוד ההצלחה בקבוצת הביקורת עמדה על 20.2% בלבד, קבוצת המחקר רשמה הצלחה מרשימה של 36.4% השווה לשיפור של 80% בהצלחת הטיפול!

שתף את הפוסט